Comparteix:

Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció

La secció de Tecnologia d'Estructures, Materials i Construcció (TEMC) realitza docència, recerca i transferència de tecnologia en l'àmbit de l'anàlisi, disseny i construcció d'estructures d'enginyeria civil, tal com edificis, infraestructures del transport (ponts, túnels), construccions del patrimoni històric, estructures off shore, entre d'altres. La seva activitat se centra en el desenvolupament de models conceptuals i numèrics, realització d'assajos en laboratori per a avaluar la seguretat, funcionalitat i durabilitat de les estructures i dels materials de construcció, així com la sostenibilitat dels procediments constructius i el reciclatge dels materials estructurals.

Coordinador de la Secció

Jesús Miguel Bairán Garcia

Universitat Politècnica de Catalunya-Campus Nord
c/ Jordi Girona 1-3
Edifici C1
Despatx 201B
Tel. 93 401 73 51

Localització i contacte

Universitat Politècnica de Catalunya-Campus Nord
c/ Jordi Girona 1-3
Edifici C1
Tel. 93 401 73 51

Personal adscrit