Matemàtica Aplicada i Estadística

 

Coordinador de la Secció

Josep Sarrate Ramos

Universitat Politècnica de Catalunya-Campus Nord
c/ Jordi Girona 1-3
Edifici C2
Despatx 209C
Tel. 93 401 69 11

Localització i contacte

Universitat Politècnica de Catalunya
Campus Nord
c/ Jordi Girona, 1-3
Edifici C2

Personal adscrit