Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Laboratoris / Geotècnia

Laboratori de Geotècnia

Situat a l'Edifici D2 (Primera planta i planta baixa) del Campus Nord de la UPC, el Laboratori de Geotècnia forma part de la Secció d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica del DECA. Les activitats que es desenvolupen al laboratori responen a dues de les funcions bàsiques de la universitat: docència i recerca. Donat que els medis materials i humans del laboratori són limitats, qualsevol d'aquestes activitats pot necessitar de tots els seus recursos. Amb freqüència la realització d'assaigs associats a convenis signats entre el DECA i altres entitats públiques o privades obliga a l'adquisició de nous equipaments i/o a la posada al punt de nous procediments d'assaig.

Docència

L'activitat docent del laboratori es desenvolupa en diversos fronts:

Pràctiques de laboratori

Al laboratori es duen a terme les pràctiques corresponents a les següents assignatures:

 • Mecànica de Sòls (Grau en Enginyeria Civil, Grau en Enginyeria Geològica i Màster en Enginyeria del Terreny)
 • Mecànica de Sòls Avançada (Màster en Enginyeria del Terreny)
 • Generació i Propagació d'Ones al Terreny (Màster en Enginyeria del Terreny)
 • Geotècnia (Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials)
 • Cimentacions Marines (Màster en Enginyeria Naval i Oceànica)
Tesines d'especialitat

Les activitats relacionades amb les tesines o projectes de especialitat, o tesis doctorals que es duen a terme al laboratori són de dos tipus:

 • Treballs relacionats amb l'enginyeria o be la recerca pròpia d'un laboratori de mecànica del sòl.
 • Treballs experimentals no necessàriament centrats en temes exclusius de laboratori.

La majoria de l'activitat de recerca forma part del programa de Doctorat en Enginyeria del Terreny.

Recerca

Tot i això, el Laboratori de Geotècnia és fonamentalment un laboratori de recerca, que principalment s'utilitza per fer recerca fonamental i aplicada sobre el comportament termo-hidro-mecànic de sòls i roques blanes, amb l'objectiu d'aplicar a la pràctica els resultats obtinguts.

Una gran part de la feina s'associa a les següents activitats:

 • Projectes I+D amb finançament públic i privat de caràcter nacional i europeu (H2020).
 • Convenis de transferència de tecnologia (desenvolupament de prototips per a assaigs avançats), realització d'assaigs no convencionals per a obres d'enginyeria.
 • Convenis de recerca amb agències nacionals de gestió de residus radioactius (Bèlgica, Suïssa, França, Finlàndia, Japó).
 • Col·laboració amb diferents centres de recerca i universitats.

Línies de recerca

 • Transport de gas en formacions argiloses profundes i sobre bentonita compactada.
 • Comportament tèrmic-hidràulic i mecànic de formacions argiloses profundes.
 • Comportament hidro-mecànic d'agregats gruixuts (efectes d'escala, compressibilitat a llarg termini, efectes químics, resistència al tall).
 • Comportament hidro-mecànic de sòls compactats (estats generals de tensió, anisotropia, microestructura, mescles binàries).
 • Comportament hidro-mecànic de sòls amb arrels i la seva interacció amb l'atmosfera.
 • Models físics de talussos afectats per pluja i d'assaigs de "flowability" sobre materials granulars (anàlisi amb PIV i càmera ràpida).
 • Dessecació de sòls (patrons d'esquerdament, iniciació i propagació d'esquerdes, interacció sòl-atmosfera).
 • Acoblament termo-hidro-mecànic durant processos de tall a velocitats elevades.
 • Comportament termo-mecànic i químic del formigó.