Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Laboratoris / Geotècnia / Protocol de seguretat

Protocol de seguretat

Objectius

Les activitats de caràcter docent i de recerca que es porten a terme al laboratori de geotècnia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) comporten, en determinats casos, un risc depenent del tipus de treball que es desenvolupa.

Aquesta guia recull les indicacions necessàries per dur a terme un treball segur i eficient al Laboratori de Geotècnia de la UPC, atenent a les indicacions de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.

Els seus destinataris són els docents i investigadors (PDI), així com els becaris de recerca i alumnes de tercer cicle, que inicien les seves primeres experiències al laboratori. També ha de ser coneguda per tot el personal tècnic (PAS) relacionat amb el treball al laboratori. En particular, aquesta guia ha de ser llegida i coneguda pels investigadors responsables de projectes i tots els becaris de la UPC.

PUJA

Normes genèriques

 • Es recomana treballar acompanyat al menys d'una altre persona sempre que sigui possible.
 • És obligatori l'ús els equips de protecció individual (EPI'S) exigits segons el tipus de treball que es dugui a terme.
 • No efectueu cap activitat sense autorització prèvia o no supervisada de manera convenient.
 • Eviteu el contacte dels productes manegats amb la boca, pell i ulls.
 • Assegureu la desconnexió d'equips, aigua i gas en acabar el treball.
 • Està prohibit fumar, menjar o beure al laboratori.
 • No deseu aliments ni begudes als frigorífics del laboratori.
 • El material de vidre reutilitzable ha de rentar-se al laboratori.
 • Realitzeu la neteja i desinfecció de les superfícies, elements i equips de treball en acabar cadascun dels procediments i al final de la jornada de treball.
 • Mai s'ha de pipetejar cap substància amb la boca, per això s'utilitzaran peres plàstiques o pipetejadors automàtics.
 • Qualsevol accident, per petit que sigui, ha de comunicar-se al docent responsable de la pràctica o a la persona que estigui al càrrec de la mateixa.
 • Llegiu sempre l'etiqueta de seguretat del reactiu que aneu a fer servir.
 • No forceu els tubs de vidre, ja que es poden trencar fàcilment provocant talls greus.
 • El vidre calent ha de manegar-se amb cura, no el dipositeu a una superfície freda ja que pot esclatar.
 • Feu servir i emmagatzemeu substàncies inflamables en quantitats imprescindibles.
 • Els reactius s'han de desar ben tancats.
 • El laboratori s'ha de deixar en perfectes condicions:
 • Cal seguir sempre les Normes de Seguretat i Higiene establertes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals

PUJA

Protocol d'actuació en cas d'accident

 • Aneu al metge immediatament
 • No utilitzeu cremes i pomades greixoses
 • Si és un tall lleu, renteu-vos bé amb abundant aigua corrent i tapeu amb una vena o apòsit adequat
 • Si és un tall gran en zones perilloses demaneu assistència mèdica
 • Renteu-vos ràpidament amb abundant aigua corrent
 • Traieu-vos la roba contaminada el més aviat possible
 • Feu servir les dutxes de seguretat en aquells casos en què la zona afectada del cos sigui extensa
 • Renteu-vos amb abundant aigua corrent. Utilitzar els renta-ulls si l'esquitxada ha estat als ulls
 • No intenteu neutralitzar
 • Aneu al metge immediatament
 • Truqueu al servei d'informació toxicològica
 • No provoqueu el vòmit si el producte ingerit és corrosiu
 • Si el pacient està inconscient, poseu-lo en posició inclinada, amb el cap de costat i traieu-li la llengua fora
 • Si està conscient, mantingueu-lo recolzat. Tapeu-lo amb una manta per a què no tingui fred
 • Conduïu immediatament a la persona afectada a un lloc amb aire fresc
 • Aneu al metge immediatament
 • Si el vapor tòxic es tracta d'un gas, utilitzeu el tipus adequat de màscara per a gasos durant l'aproximació a la persona afectada
 • Si la màscara disponible no és la adequada, aguanteu la respiració el màxim possible mentre estigueu en contacte amb els vapors tòxics
 • Fuita de gas inflamable sense flama
 • Fuita de gas inflamable amb flama

  En cas de produir-se un foc totes les ampolles de gas exposades al calor poden esclatar, i donar lloc a la potencial projecció d'elements de l'ampolla, fragments i gas contingut.

Document d'acceptació del protocol

PUJA