Comparteix:

Laboratori de Geomàtica i Topografia

Situat a l'Edifici A6 (Planta S1, espai 105) del Campus Nord de la UPC, el Laboratori de Geomàtica i Topografia forma part de la Secció d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica del DECA. La geomàtica es centra en la captura, processat, emmagatzematge i tractament de la informació geogràfica (IG). Els principals aparells i sistemes del laboratori són, entre d'altres: Estacions Totals i Nivells de Topografia (electrònics), Receptors GPS/GNSS de precisió, Làsers Escàners Terrestres (TLS).

Docència

Laboratori dedicat eminentment a la docència dels graus i màsters de l'Escola de Camins (pràctiques de camp). També s'usa l'equipament del laboratori per al desenvolupament de Treballs Finals d'Estudis (TFG i TFM).

Recerca

El subgrup de recerca EGEO treballa en l'àmbit d'enginyeria geomàtica. Al tractar-se d'un àrea transversal, els mètodes i tècniques pròpies d'aquest camp s'apliquen a altres àmbits com poden ser l'enginyeria civil, gestió de riscos, gestió i representació del patrimoni, etc. amb especial atenció als nous sensors i tècniques per a la captura, processat, emmagatzematge i tractament de la informació geogràfica.