Comparteix:

Equipament

Instruments

  • Estacions Totals de Topografia (electròniques).
  • Nivells de Topografia (electròniques).
  • Receptors GPS/GNSS de precisió.
  • Làsers Escàners Terrestres (TLS).
  • Extensòmetre de cable.
  • Clinòmetre de precisió.

Altre equipament

  • Càmera mètrica per Fotogrametria.
  • Altres aparells antics (Museu).
  • Dron.
  • Accessoris per tots els equips anteriors (bateries, trípodes, etc.).