Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Laboratoris / Camins

Laboratori de Camins

Situat a l'Edifici B1 (Planta S1) del Campus Nord de la UPC, el Laboratori de Camins forma part de la Secció d'Infraestructures del Transport i Territori del DECA. Està especialitzat en l'assaig i la caracterització mecànica de materials bituminosos (betums, màstics i mescles asfàltiques) destinats a la construcció de ferms de carreteres. Compta amb l'equipament necessari per a portar a terme des de la fabricació de provetes (compactació per impacte, vibratòria, de corró i giratòria) fins a l'assaig de les mateixes, tant a partir de procediments convencionals (compressió, tracció indirecta, deformació plàstica, disgregació, mòdul dinàmic, fatiga a flexotracció, etc.), com a partir d'assaigs de desenvolupament propi (UCL, BTD, LCB, Fénix, EBADE). Les dues premses dinàmiques servo-hidràuliques amb càmeres termoestàtiques de les quals disposa permeten portar a terme els assaigs en un ampli ventall de condicions.

A més, en el laboratori s'han desenvolupant mètodes més eficients per a avaluar la fallada per fatiga de las mescles bituminoses i determinar la vida de servei dels paviments, i s'estudia com adaptar les mescles bituminoses als condicionants ambientals: reducció de temperatura de fabricació i estesa, reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, reciclat de mescles envellides, reutilització de residus i subproductes industrials, i augment de durabilitat.

Docència

En el laboratori es realitzen les següents activitats de caràcter docent

  • Tesis Doctorals.
  • Tesines de Màster.
  • Tesines.
  • Treballs Finals de Grau.
  • Pràctiques de Mescles Bituminoses en assignatures de grau (Materials de Construcció).

Recerca

Principals activitats de recerca que es duen a terme

  • Projectes I+D.
  • Convenis de Transferència de Tecnologia.
  • Col·laboracions amb altres universitats.
  • Estàncies de personal investigador.