Comparteix:

Personal

Responsables

José Rodrigo Miró Recasens
Personal Docent i Investigador (PDI)

Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
Edifici B1, Segona planta, Despatx 201B
Tel: 93 401 73 69
E-mail: r.miro@upc.edu

Resta de personal