Comparteix:

Tauler telemàtic

Resolució núm. 2022-3858/197 de 22 de desembre, per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat.

Resolució.2023-5037/88 de 22 de desembre, per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat substitut.