Comparteix:

Laboratori de Morfodinàmica I

Situat a l'Edifici D1 del Campus Nord de la UPC, el Laboratori de Morfodinàmica I forma part de la Secció d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental del DECA. Consta de dues instal·lacions, denominades Rasa de sediments (140 l/s) i Canal d'Alta Pendent (0-30o i 50 l/s). En el Laboratori es fan models a escala reduïda de pilars de pont, estreps, plafons submergits, macrorugositats. S'estudien conceptes bàsics com l'inici del moviment de partícules, estabilitat de llits, morfodinàmica del llit, fluxos detrítics, allaus de sediment, ruptura de preses, ones d'impuls i altres fenòmens d'importància en catàstrofes naturals. S'utilitzen tècniques avançades de visualització i reconstrucció de superfícies d'aigua i sediment, velocímetres ADV i càmeres d'alta velocitat.

Docència

Actualment només es porten a terme tesines, tesis doctorals i projectes de posgrau.

Recerca

Les principals activitats de recerca que es duen a terme són:

  • Estudis d'erosió local en diversos elements d'una llera.
  • Ones d'impuls.
  • Característiques del corrent d'arrossegalls (debris flow characteristics).
  • Plafons submergits.
  • Característiques de l'inici del moviment.