Comparteix:

Laboratori d'Enginyeria Ambiental

Situat a l'Edifici D1 (Planta soterrani, Aula S01 i Primera planta, Aula 105) del Campus Nord de la UPC, el Laboratori d'Enginyeria Ambiental forma part de la Secció d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental del DECA. Associat al Grup de Recerca GEMMA, desenvolupa activitat de recerca i docència en dos laboratoris, amb una superfície d’uns 150 m2, que es distribueixen en un laboratori d’anàlisi de paràmetres físico-químics i microbiològics, un laboratori d’enginyeria ambiental amb prototips experimentals i un taller annex per a la manufactura dels sistemes experimentals.

Docència

Als laboratoris s'imparteixen les següents pràctiques:

  • Cinètica e hidràulica del reactor de flux en pistó.
  • Cinètica e hidràulica del reactor de barreja completa.
  • Hidràulica de filtració en mitjà granular.
  • Filtració de matèria en suspensió en mitjà granular.
  • Tractament físic-químic.
  • Microbiologia.

Recerca

Principals activitats de recerca que es duen a terme:

  • Bio-processos naturals i tecnologies basades en algues per al tractament d'aigües residuals i producció de biomassa.
  • Producció de biogàs a partir de residus sòlids i biomassa.
  • Cèl·lules de combustible microbianes.