Laboratori d'Hidrologia Subterrània

Situat a l'Edifici D2 del Campus Nord de la UPC, el Laboratori d'Hidrologia Subterrània forma part de la Secció d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica del DECA. Centra les seves activitats en la millora i la protecció de la qualitat de l'aigua subterrània mitjançant investigacions experimentals que tenen l'objectiu d'estudiar els processos hidrodinàmics, geoquímics i biològics que ocorren al subsòl. Aquests estudis es complementen amb tècniques de modelització numèrica i desenvolupament teòric per tal de proporcionar, conjuntament amb els experiments, una comprensió àmplia i profunda dels problemes ambientals, que de per si, són complexos i requereixen d'una visió multidisciplinar.

Docència

Principals activitats docents que es duen a terme:

  • Treballs finals de carrera i de màster

Recerca

El Laboratori d'Hidrologia Subterrània concentra els seus estudis en els processos en el subsòl, incloent:

  • Problemes de bioclogging en la recàrrega artificial.
  • Transport de contaminants en medi porós.
  • Inducció de flux caòtic en medi porós.
  • Degradació de contaminants emergents.
  • Dinàmica costera i problemes d'intrusió marina.
  • Geotermia i flux de calor.