Comparteix:

Els espais. Seu i ubicació.

La seu del Departament està ubicada a:

Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Jordi Girona, 1-3. Campus Nord
Edifici C2. Despatx 106
08034 Barcelona
Telèfon: 93 405 40 78
UPCmaps

Els espais adscrits al DECA ocupen en el Campus Nord una superfície útil total d’uns 11.500 metres
quadrats repartits en els edificis B1, C1, C2, D1 i D2.

En el document Directrius per a la gestió dels espais del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya es defineixen directrius per a la política de gestió dels espais del Departament. L’objectiu és una gestió dels espais clara, eficient i a la vegada flexible, per desenvolupar les necessitats canviants pròpies dels usuaris del DECA (docència, recerca, transferència i gestió), sempre d’acord els estatuts i la normativa general de la UPC.