Comparteix:

Equipament

Fabricació de Mescles Bituminoses

 • Equipament de fabricació de barreges bituminoses: tamisadora mecànica, columna de tamisos manual, estufes, balances electròniques, equipament de pastament, etc.
 • Compactadora per impacte equipament Marshall
 • Compactadora vibratori (plaques)
 • Compactadora de corró
 • Compactadora giratori
 • Banys
 • Termòmetre infraroig

Assaigs de Mescles Bituminoses

 • Premses dinàmiques servo-hidràuliques MTS (2) amb càmeres termoestàtiques
 • Premsa multi assaig
 • Compressor de gran capacitat
 • Equipament d'assaig de pista de laboratori
 • Assaig de fatiga de 4 punts
 • Mòdul dinàmic
 • Màquina de Los Àngeles
 • Assaigs propis del Laboratori de Camins: UCL, BTD, LCB, Fènix, EBADE

Assaigs Lligants i Màstics Bituminosos

 • Equipament de recuperació de betum (evaporador rotatori)
 • Penetració, punt d'estovament, etc.
 • Assaig d'envelliment: RTFOT, PAV
 • Reòmetre de cisallament dinàmic (DSR)