Comparteix:

Infraestructures del Transport i Territori

La Secció d'Infraestructura del Transport i el Territori (ITT), situada en el mòdul B1 del Campus Nord, imparteix docència en la E.T.S. d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, organitza el doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport i col·labora en diferents programes de doctorat i màster dins i fora de la UPC.
L'activitat d'aquesta secció rep el suport i la col·laboració de diverses entitats, tant privades com públiques, la consolidació de les quals ha donat lloc a la creació de les càtedres d'empresa Abertis i Càtedra CERCLE d'Infraestructures.

Coordinador de la Secció

José Magin Campos Cacheda

Universitat Politècnica de Catalunya-Campus Nord
c/ Jordi Girona 1-3
Edifici B1
Despatx 101A-B1
Tel. 93 401 70 90

 

Localització i contacte

Universitat Politècnica de Catalunya
Campus Nord
c/ Jordi Girona, 1-3
Edifici B1
Tel. 93 401 70 90

Personal adscrit