Comparteix:

Enginyeria i Infraestructures del Transport

El programa de Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport tracta de forma conjunta els àmbits de coneixement vinculats al transport, com són les infraestructures i l'enginyeria del transport, l'organització logística i la modelització del sistemes de transport, així com l'urbanisme i l'ordenació del territori.

El Programa proporciona la formació a nivell de doctorat en les metodologies d'investigació científica de les infraestructures i els sistemes tècnics del transport, la logística i els serveis urbans en els dominis de competència següents:

 • Planejament i disseny de les xarxes d'infraestructures
 • Anàlisi matemàtica i modelització numèrica dels seus sistemes tècnics i els seus impactes en el territori
 • Organització i operacions en sistemes de transport i logístics
 • Anàlisi urbanística de l'articulació de les xarxes d'infraestructures amb el territori
 • Economia, finançament i avaluació de la construcció de les xarxes d'infraestructures i l'explotació dels seus sistemes tècnics

Curs acadèmic
 • Inici: 1 d'octubre
 • Final: 30 de setembre
Durada dels estudis 3 anys (a temps complet) o 5 anys (a temps parcial)
Tipus de docència Presencial
Núm. de places Estudis en extinció: no s'admet estudiantat nou
Titulació oficial Programa de Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dedicació

Modalitat a triar en el moment de realitzar la preinscripció:

 • Temps complet
 • Temps parcial
Preu

Més informació sobre preus i bonificacions

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinació Rodrigo Miró Recasens
Secretaria UPC-Campus Nord
Edifici C2, Despatx 202
Tel.: +34 934 017 094
Email: doctorat.EIT.camins@upc.edu
Més informació Escola de doctorat

Com?

On-line

On?

Mitjançant l'e-Secretaria

Quan?
 • Ordinària: De l'1 al 31 d'octubre.
Documents que genera el tràmit
 • Matrícula (e-Secretaria)
 • Certificat de matrícula (e-Secretaria)

MÉS INFORMACIÓ

Qui avalua?

La Comissió Acadèmica de cada programa.

Quan?
 • Al mes de juliol. El director i l'alumne rebran prèviament un correu indicant com i quan hauran de lliurar la documentació per tal que la Comissió acadèmica del programa faci l'avaluació.
IMPORTANT: La no presentació de la documentació exigida comporta la valoració de NO APTE.
Quan sabré el resultat?

Al setembre, quan la Comissió hagi resolt, rebreu un correu electrònic avisant de què les notes estan penjades a la e-Secretaria.

Documents que genera el tràmit
 • Certificat acadèmic oficial

MÉS INFORMACIÓ

Què és?

El pla de Recerca (PR) és el document que mostra l'esquema del projecte que s'està elaborant, amb el qual s'inicia la recerca i que farà de guia al llarg dels estudis.

Quin format ha de tenir?
Quan l'he de presentar?

El primer any d'estudis es presenta el document.

El segon any d'estudis s'actualitza el document i es defensa públicament davant d'un tribunal.

Les defenses públiques, s'agrupen en dues convocatòries:

 • al mes de juny (pels alumnes matriculats per primer cop al setembre).
 • al mes de febrer (pels alumnes matriculats per primer cop a la matrícula extraordinària de febrer).

Per consultar dates pregunteu al responsable administratiu de cada programa.

En què consisteix la defensa pública?

És l’exposició oral de la memòria del Pla de Recerca. Té una durada màxima de 20 minuts, seguits de 5 minuts d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal. La qualificació serà "Satisfactori" o "No satisfactori”. En cas de rebre un "No satisfactori", la Comissió del Programa pot donar fins a 6 mesos per fer les esmenes necessàries.

El tribunal estarà format per tres doctors, dos del programa de doctorat i un tercer d’extern al programa. No poden formar part d'aquest tribunal ni els directors, ni els tutors de la tesi.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Quan?

Tot l'any.

ATENCIÓ: La Unitat de Doctorat no formalitzarà dipòsits de tesi els dies festius, inhàbils (en els que s'inclouen els períodes de baixa ocupació) ni el període comprès entre el 22 i el 31 de juliol ni del 18 al 23 de desembre de 2024. Les tesis dipositades fins el 30 de setembre de 2024 es consideren del curs acadèmic 2023-2024.

MÉS INFORMACIÓ

Per sol·licituds de...

 • Canvi de temps complet a temps parcial
 • Canvi de director
 • Prorrogues
 • Paralitzacions d'estudis
On?

Entreu a instància genèrica de la seu electrònica UPC i pugeu el document definit per cada tràmit a ED (impresos).

 

Per informació i tràmits sobre...

 • Cotuteles
 • Convenis
 • Doctorat industrial
 • Beques
 • Mobilitats
 • Legalització de documents
 • Equivalències
On?

Consulteu el web de l'Escola de Doctorat de la UPC.