Comparteix:

Serveis de la UTGAC

Serveis de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins (UTGAC)

foto mostra
La Unitat transversal de gestió de l’Àmbit de Camins (UTGAC) va ser aprovada en Consell de Govern el dia 10 de febrer de 2015 i el Consell Social del 26 febrer de 2015.

 

La seva missió és donar suport de gestió i serveis a l’activitat que porta a terme la comunitat universitària i els equips de govern de les diverses unitats acadèmiques de l’àmbit de Camins, oferint un catàleg de serveis homogeni, accessible, transparent i adaptat a l’especificitat de l’àmbit, d’acord al pla estratègic de la UPC i de les unitats implicades, les normatives de gestió universitària i el marc legal aplicable, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Més informació