Comparteix:

Laboratori de Models Digitals en Estructures i Construcció - LMDEC

Situat a l'Edifici C1 del Campus Nord de la UPC, el Laboratori de Models Digitals en Estructures i Construcció - LMDEC forma part de la Secció de Mecànica, Medis Continus i Estructures del DECA. Es tracta d'un espai d'experimentació i de fabricació d'eines docents mitjançant diferents tècniques de fabricació digital.

Principalment, s'utilitza maquinari i programari lliure de baix cost així com estris de fabricació tradicionals. En el laboratori s'explora la utilització de sensors en aplicacions relacionades amb l'enginyeria civil.

A més, s'explora la utilització de diversos microcontroladors i ordenadors amb capacitat d'adquisició i transmissió de dades així com la creació i programació d'interfícies gràfiques d'usuari. La fabricació inclou eines digitals (impressora 3D) i eines tradicionals de construcció. En el laboratori es desenvolupen tasques docents amb pràctiques i metodologies actives.

Docència

Les principals activitats de docència que es duen a terme són:

  • Ús i explotació d'eines de fabricació digital tals com impressió 3D, tall làser, electrònica amb maquinari i programari lliure pel desenvolupament d'eines docents que permetin portar el laboratori a l'aula:
  • Desenvolupament de tallers de fabricació digital per a assignatures de l'Escola de Camins o per escoles fora de la UPC. Participació activa en activitats de promoció dels diferents graus de l'Escola de Camins.
  • Desenvolupament d'experiments en diversos àmbits docents de l'Escola de Camins (estructures, hidràulica, estadística, transports) mitjançant eines de manufactura digital.

Recerca

Les principals activitats de recerca que es duen a terme són:

  • Ús i explotació d'eines de fabricació digital tals com impressió 3D, tall làser, electrònica amb maquinari i programari lliure per l'anàlisi experimental d'estructures.
  • Desenvolupament de circuits per sensoritzar models reduïts.
  • Desenvolupament de plataformes d'adquisició i visualització de dades conjuntament amb CaminsTech per usos diversos en laboratoris dels diferents entorns de l'Escola de Camins (SmartLab).