Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Projectes / MIVES / Metodologia

Metodologia

La metodologia MIVES consisteix a plasmar un model que defineixi tots els trets característics dels elements a avaluar, assignant-hi una funció que permeti convertir les diferents peculiaritats de les alternatives, en una unitat comuna, que denominem valor. Un cop obtinguda la quantitat de valor per a cada alternativa, es podrà utilitzar per a realitzar una avaluació sostenible.

La definició de les alternatives es fa dividint les seves característiques en:

  • Requeriments: es tracta de les agrupacions de criteris, que defineixen una funció a avaluar. Un requeriment sol tenir diversos criteris.
  • Criteris: són els conceptes concrets que contenen els indicadors, unitat mínima a quantificar.
  • Indicadors: es tracta de la característica tangible que probablement es pugui quantificar.

Un exemple clar de les definicions, es pot veure en el cas de l'avaluació de professors a una universitat:

  • Requeriments: es dividiria entre criteris de recerca, docència, i compromís institucional, doncs un professor ha de dedicar part de la seva feina a donar classes, però també a fer recerca. A més, als professors solen formar part dels comitès de direcció de departaments i escoles.
  • Criteris: per a cada requeriment, es defineixen una sèrie de criteris. Per exemple, en el cas de la recerca, es podria dividir en projectes públics, projectes privats, o difusió del coneixement amb altres investigadors.
  • Indicadors: dins del criteri citat de difusió del coneixement, podrien aparèixer el nombre de tesis dirigides, el nombre d'articles a revistes i el nombre de ponències a congressos.

Tot el conjunt de requeriments, criteris i indicadors, formaran una estructura que anomenarem arbre de requeriments. A cadascuna de les branques de l'arbre, ja sigui requeriment o criteri, se li assignarà un pes, que indicarà la seva importància dins de l'arbre. A cada indicador, se li assignarà una funció de valor, que transformarà la quantitat d'unitats de l'indicador en unitats de valor.

Amb l'arbre complet, és a dir, amb tots els requeriments, criteris i indicadors, així com tots els pesos i funcions de valor assignades, tindrem el model. Mitjançant operacions aritmètiques de sumes i productes, s'assignarà un valor a cadascuna de les alternatives donades que permetrà comparar-les entre sí.

El model MIVES neix com a eina per al suport d'avaluacions d'edificis industrials, degut a això, s'han introduït a la metodologia dos conceptes:

  • Components: degut als diferents elements avaluables a la construcció d'un edifici, es tractarà cadascun dels elements per separat.
  • Cicle de vida: per a avaluar quin és el millor edifici, en graus de sostenibilitat, s'ha de fer en totes les seves fases de vida.

Per a facilitar la implementació de models segons la metodologia MIVES, s'ha elaborat una aplicació informàtica que, de manera guiada, permet desenvolupar tot el sistema i obtenir informes sobre l'avaluació d'alternatives.