Comparteix:

MIVES

MIVES és l'acrònim de 'Modelo Integrado de Valor para una Evaluación Sostenible'. Es tracta d'una metodologia de suport a la presa de decisions. Permet traslladar les diferents característiques dels objectes a avaluar a una sèrie de paràmetres homogenis i quantificables, que faciliten l'objectivació de l'elecció.

La metodologia es basa en disgregar els diferents paràmetres de l'avaluació, definint un model que sigui capaç de ser ponderat per a cadascuna de les alternatives, en una magnitud adimensional que anomenarem valor. Comparant les unitats de valor de les diferents alternatives, es podrà realitzar una elecció objectiva. És per això que ens referirem a aquest concepte com a avaluació sostenible.

En aquesta mateixa pàgina es detallen els conceptes concrets de la metodologia. A més, s'ha desenvolupat un programari que permet elaborar un model i realitzar avaluacions fent servir la metodologia MIVES, mitjançant un procès senzill i guiat.