Comparteix:

Serveis i tarifes

Cromatografia iònica de líquids (HPLC) 22,43 €/h
Difracció raigs X 18,44 €/h
Hora d'assaig en màquina servo hidràulica Instron 8803 +/- 500 kN 22,40 €/h
Hora ed'assaig en màquina servo hidràulica Instron 8505 +/- 1000 kN 24,85 €/h
Pòrtic de càrrega amb actuador fins a 1000 kN 41,72 €/h
Preparació 1 tècnic addicional 18,40 €/h

Les despeses d'adaptació del laboratori per desenvolupar el servei no es poden incloure en aquest tarifa degut a la variabilitat en funció del client. Aquestes despeses seran assumides pel client de forma directa.