Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / El Departament / El DECA en dades

El DECA en dades

 • 6Seccions
 • 14Graus
 • 21Màsters
 • +700TFEs
 • 14Laboratoris
 • 21Grups de Recerca

Memòria del 2021

 

Estructura del departament

 • Director: Francisco Javier Sánchez Vila
 • Secretària acadèmica: Sonia Fernández Méndez
 • Cap de la Unitat Transversal de gestió de l'Àmbit de Camins (UTGAC): Víctor Cullell Tebé
 • Cap de la Unitat de Suport a Departament i Instituts (USDI-UTGAC): Laura Fernández Gutiérrez

El departament està estructurat en 6 seccions amb els següents caps de secció:

 • Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (ETCG): Núria Pinyol Puigmartí
 • Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (EHMA): Vicente Gracia García
 • Infraestructures del Transport i Territori (ITT): José Magín Campos Cacheda
 • Matemàtica Aplicada i Estadística (MAE): Maria Rosa Estela Carbonell (fins 19 de novembre), Josep Sarrate Ramos
 • Mecànica, Medis Continus i Estructures (MMCE): Miguel Cervera Ruíz
 • Tecnologia d'Estructures, Materials i Construcció (TEMC): Climent Molins Borrell (fins 7 de Juliol), Rolando Chacón Flores

Consell de Departament

(renovació 25/11/2020, provisió de vacants 10/12/2021)

Membres nats

Són membres nats del Consell de Departament el director del departament, el/la secretari/a del departament, els coordinadors de secció, el cap de la UTGAC i tot el PDI doctor (PDI-A i PDI-B3).

Membres electes

Professorat associat (PDI-B1)
 • Martí, Julio Marcelo
 • Cornejo Velázquez, Alejandro
 • Tellez Álvarez, Jackson David
Professorat en formació (PDI-B2)
 • Ortiz Ruiz, Antonio
 • (4 Vacants)
Professorat permanent no doctor (PDI-B4)
 • Sánchez Pradas, Miguel Angel
 • (13 Vacants)
Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Aguilera Millan, Angel
 • Amoros Parras, Jose
 • Fernandez Gutierrez, Laura
 • Hurtado Gomez, Carlos
 • Montore Valencia, Ana Maria
 • Ortin Olivè, David
 • Pomares Abad, Juan
 • Sagues Cifuente, Isabel
 • Sala Gorgas, Mireia
 • Teixidó Romanos, Oriol
Estudiantat de Grau i Màster (EGM)
 • Bahí Ramisa, Sergi
 • Bosch Gutiérrez, Gerard
 • Buira Bozal, Marta
 • Casas Ramos, Anna
 • Cerrato Carrasco, Àlex
 • Fuentes Soriano, Laura
 • Gutiérrez Marimon, Paula
 • Huete Arana, Marboré
 • Hilario Pérez, Jesús
 • Ventosa San Marino, Marc

Membres per secció

SeccióMembres al Consell
Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (ETCG) 23
Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (EHMA) 37
Infraestructures del Transport i Territori (ITT) 20
Matemàtica Aplicada i Estadística (MAE) 24
Mecànica, Medis Continus i Estructures (MMCE) 19
Tecnologia d'Estructures, Materials i Construcció (TEMC) 24
Altres 20

Membres per categoria professional

CategoriaMembres al Consell
PDI-A (doctor/a permanent) 111 (12 emèrits)
PDI-B3 (doctor/a no permanent) 30
PDI-B4 (permanent no doctor/a) 1
PDI-B1 (associat/da) 3
PDI-B2 (en formació) 1
PAS 11
EGM 10

Comissió Permanent

(renovació 25/11/2020, provisió de vacants 10/12/2021)

Membres nats

Són membres nats del Consell de Departament el director del departament, el/la secretari/a del departament, els coordinadors de secció i el cap de la UTGAC.

Membres electes

PDI-A
 • Bladé Castellet, Ernest
 • Bugeda Castelltort, Gabriel
 • Espino Infantes, Manuel
 • Ferrer Marti, Ivet
 • Hürlimann, Marcel
 • Olivella Pastalle, Sebastian
PDI-B
 • Garfi, Marianna
Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Fernandez Gutierrez, Laura
 • Montore Valencia, Ana Maria
Estudiantat de Grau i Màster (EGM)
 • Bosch Gutiérrez, Gerard
 • (1 vacant)

Consulta a base de dades de Personal a 1 de desembre de 2021.

CategoriaNombre
Catedràtics 43
Catedràtics d'Universitat (CU) 28
Catedràtics Contractats (CC) 10
Catedràtics d'Escola Universitària (CEU) 5
Emèrits 12
Titulars d'Universitat o agregats 52
Titulars d'Universitat (TU) 20
Agregats (AG) 32
Titulars d'Escola Universitària o col·laboradors 14
Titulars d'Escola Universitària (TEU) 8
Col·laboradors 6
PDI no permanent 27
Lectors 11
Directors d'investigació, investigadors ordinaris i postdocs 16
Investigadors en formació* 57
Associats 102
Personal de suport a la recerca 35
*No inclou tots els estudiants de doctorat del DECA

El suport administratiu i de serveis el proporciona l'UTGAC.

Els canvis respecte a la memòria del 2020 són:

Unitat de Suport a Departament i Instituts (USDI):
 • Jubilació d'Àngels Huguet Brillas
 • Incorporació de Maria Montserrat Añor Javega (TS1)
 • Substitució de Francesc Marquès Valls per Rubén Fernández Asensio com a documentalista del DECA

Aprovat pel Consell del DECA a la reunió de 3 de Març de 2021.

Ingressos

Ingressos finalistes
1. Finançament UPC
1.1. Assignació UPC per despesa corrent 93.413,03€
2. Recursos externs
2.1. Escola de Camins 6.000,00€
2.2. Mecenatge / Càtedres - ITT 4.500,00€
Ingressos genèrics
3. Autofinançament/Altres ingressos
3.1. D0043 - ETCG 1.500,00€
3.2. D00948 - DECA 15.700,00€
3.3. D00948 - DECA - Romanent 59.063,00€
Total ingressos previstos per 2021180.176,03€

Despeses

Despeses finalistes
4. Direcció DECA - 45%
4.1. Beques. Informàtic i documentalista 14.257,80€
4.2. Fons de contingència 25.000,00€
4.3. Infraestructures edificis i informàtica 63.741,06€
4.4. Materials 4.000,00€
4.5. Telèfon 9.000,00€
4.6. Viatges i protocol 800,00€
5. Seccions DECA - 55%
5.1. EHMA 7.430,61€
5.2 ETCG 11.587,64€
5.3. ITT 10.343,55€
5.4. MAE 8.410,49€
5.5. MMCE 7.548,17€
5.6. TEMC 10.556,71€
6. Material docent DECA
6.1 Materials docents 1.000,00€
6.2. Fotocòpies 5.000,00€
Despeses genèriques
7. Autofinançament/Altres ingressos
7.1. D0043 - ETCG 1.500,00€
Total despeses previstes per 2021180.176,03€
La informació relativa a cada titulació es pot trobar als informes d'acreditació, seguiment i de verificació corresponents.
250 ETSECCPB - E.T.S. d'Enginyeria de Camins Canals i Ports de Barcelona

Grau

 • Grau en Enginyeria Ambiental
 • Grau en Ciències i Tecnologies del Mar
 • Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (en extinció)
 • Grau en Enginyeria Civil pla 2010 (en extinció)
 • Grau en Enginyeria Civil pla 2020
 • Grau en Enginyeria Egològica (en extinció)
 • Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Màster

 • Erasmus Mundus Master's Degree in Hydroinformatics and Water Management
 • Master's Degree in Flood Risk Management
 • Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Màster en Enginyeria Ambiental
 • Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria
 • Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció
 • Màster en Enginyeria del Terreny
 • Máster en Oceanografía y Gestión del Medio Marino
 • Master's Degree in Urban Movility
 • Master's Degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
310 EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Grau

 • Grau en Arquitectura tècnica i edificació
 • Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Màster

 • Màster universitari en Construcció Avançada de en l'Edificació
 • Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació
 • Màster universitari en Gestió de l'Edificació
200 FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística

Grau

 • Grau en Matemàtiques

Màster

 • Màster in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering
280 FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona

Grau

 • Grau en Nàutica i Transport Marítim

Màster

 • Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica
 • Màster Universitari en Gestió del Transport Marítim
162 CFIS - Centre de Formació Interdisplinaria Superior

Grau

 • Dobles titulacions de Grau CFIS
210 ETSAB - E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona

Màster

 • Màster Universitari en Paisatgisme
240 ETSEIB - E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Màster

 • Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
 • Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia
300 EETAC - Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Grau

 • Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials
330 EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Màster

 • Màster Universitari en Enginyeria de Mines
390 ESAB - Escola Superior d'Agricultura Barcelona

Grau

 • Enginyeria de Ciències Agronòmiques
295 EEBE - Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Grau

 • Grau en Enginyeria Biomèdica
52 IS - Institut de Sostenibilitat

Màster

 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

Encàrrec Docent (curs 2021-2022)

La informació s'ha extret del document de treball encarrecDECA2021_2022_0503.xlsx.

Encarrec per seccions

SeccionsEHMAETCGITTMAEMMCETEMCTotal
Assignatures 1462,9 2142 1391,7 1519,8 1034,8 1445,5 8996,7
TFEs 108,0 152,4 207,7 43,9 47,7 235,4 795,1
Doctorat 152,4 179,2 44,9 78,6 89,8 135,6 680,5
Tallers Camins 12,3 12,3 12,3 12,3 6,2 24,6 80
Tutories Camins 11,7 68 75,3 13 168
Total encàrrec1747,32485,91724,61729,91178,51854,110720,3
Sense Doctorat10039,8

PAD assignatures per seccions i centres

CentresEHMAETCGITTMAEMMCETEMCTotal
Camins 1403,9 1396,2 1039,8 1413,3 974,0 1389,5 7616,7
CFIS 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 21,0
EEABB 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
EEBE 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
EETAC 0,0 27,0 11,5 0,0 54,0 42,5 135,0
EPSEB 0,0 665,1 22,1 0,0 0,0 0,0 687,2
EPSEM 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
ETSAB 2,7 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 6,8
ETSEB 13,5 0,0 185,5 0,0 0,0 0,0 199,0
FME 0,0 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0 85,5
FNB 33,8 13,5 51,7 0,0 6,8 0,0 105,8
IS 0,0 13,5 77,0 0,0 0,0 13,5 104,0

PAD assignatures per seccions i centres

SeccionsCaminsFMEETSEBEPSEB
EHMA 108,0 - - -
ETCG 98,4 - - 54
ITT 186,7 - 21 -
MAE 17,4 26,5 - -
MMCE 47,7 - - -
TEMC 235,4 - - -
Total693,6---

La taula mostra informació disponible a l'Escola de Doctorat i a l'encàrrec docent. La informació relativa a cada programa de doctorat es pot trobar als informes d'acreditació, seguiment i de verificació corresponents.

ProgramaCoordinador
(si DECA)
Unitat gestoraEncàrrec
(PAD)
Anàlisi Estructural Michele Chiumenti DECA 26,43
Ciència i Tecnologia Aeroespacials - FIS 0,56
Ciències del Mar Agustín Sánchez-Arcilla DECA 61,13
Enginyeria Ambiental - DECA 69,20
Enginyeria Civil Miguel Cervera ETSECCPB 139,34
Enginyeria de la Construcció Joan Ramon Casas DECA 97,56
Enginyeria del Terreny Sebastià Olivella DECA 115,89
Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Alberto Ledesma DECA 21,56
Matemàtica Aplicada - FME 9,59
Sostenibilitat - Institut de Sostenibilitat 10,78
Enginyeria i Infraestructures del Transport (en extinció) Rodrigo Miró DECA 18,05
Enginyeria nuclear i de les radiacions ionitzants - Institut de Tècniques Energètiques 0,81
Erasmus Mundus SEED (en extinció) Sergio Zlotnik DECA 9,96
EM SELECT+ - Institut de Tècniques Energètiques 1,81

Informació detallada dels grups de recerca està disponible al web del Futur UPC. La informació disponible a Drac es pot sol·licitar al cap del grup de recerca o al secretari del departament.

 • (MC)2 - UPC Mecánica de Medios Contínuos y Computacional ANiComp - Anàlisi numèrica i computació científica
 • AR.I.EN - Arquitectura, Indústria i Enginyeria
 • ATEM - Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials
 • BIT - Barcelona Innovació en Transport
 • CoDAlab - Control, Modelització, Identificació i Aplicacions
 • COMBGRAPH - Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions
 • COSDA-UPC - Anàlisis de Dades Composicionals i Espacials
 • CRAHI - Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
 • CRnE - Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona EC - Enginyeria de la Construcció
 • EGEO - Enginyeria Geomàtica
 • EnGeoModels - Monitoratge i Modelització en Enginyeria Geològica
 • EScGD - Ciències de l'Enginyeria i Desenvolupament Global
 • EXIT - Enginyeria, Xarxes, Infraestructures, Territori
 • FLUMEN - Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica
 • GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient
 • GHS - Grup d'Hidrologia Subterrània
 • GIES - Geofísica i Enginyeria Sísmica
 • GMNE - Grup de Mètodes Numèrics en Enginyeria
 • LACÀN - Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria
 • LESEC - Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil
 • LIM/UPC - Laboratori d'Enginyeria Marítima
 • MATCAR - Materials de Construcció i Carreteres
 • MECMAT - Mecànica de Materials
 • MSR - Mecànica del Sòls i de les Roques
 • NEMEN - Nanoenginyeria de materials aplicats a l'energia
 • RMEE - Grup de Resistència de Materials i Estructures en Enginyeria

Resum de les dades extretes de Drac

El secretari del departament té accés a la informació detallada disponible a Drac i la pot proporcionar a qui ho sol·liciti.

Tipus de dada20212020201920182017
Professorat 262 275 281 285 294
Investigadors 28 27 31 32 38
Investigadors en formació 86 109 101 104 115
Personal de suport a la recerca 76 67 73 91 97
Articles a JCR-Science Edition 270 293 261 247 245
Articles a JCR-Social Sciences Edition 4 3 8 5 6
Articles a SJR-SCImago Journal Rank 25 18 29 38 40
Text en actes de congrès 174 66 247 243 335
Llibres 4 8 7 8 14
Capítols de llibre 21 21 22 31 24
Participació en projecte RDi competitiu 197 163 177 181 201
Participació en proj. RDi no competitiu 114 94 106 112 116
Participació en proj. d'innovació docent 18 15 16 16 18
Titularitat propietat industrial intel·lectual - - 2 2 2
Software 1 1 - 1 -

A continuació es mostren les notícies més rellevants publicades al web del DECA al 2020. El llistat complet de notícies es pot trobar al web Actualitat Camins

Premis, nomenaments i distincions

Defenses de tesis doctorals

Altres notícies destacades

 

Descarrega't el text complet