Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Páginas web personales / Eusebi Jarauta i Bragulat / Docencia

Docencia

Libros relacionados con la docencia universitaria

 • JARAUTA BRAGULAT, Eusebi
  Anàlisi Matemàtica d’una variable. Fonaments i aplicacions.
  Edicions UPC. 
  ISBN 84-8301-516-1 (429 páginas).
  Primera edició: setembre de 2001.
 • JARAUTA BRAGULAT, Eusebi
  Análisis Matemático de una variable. Fundamentos y aplicaciones
  Edicions UPC. 
  ISBN 84-8301-410-6 (429 páginas).
  Primera edició: setembre de 2000.

Centros universitarios de actividad docente

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA DE LLEIDA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEIDA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRÀRIA DE LLEIDA

Docencia impartida (periodo 1977 a 1992)

 • Àlgebra Lineal
 • Càlcul Infinitesimal
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Complement de Matemàtiques
 • Models matemàtics en Enginyeria Agrària (doctorado)

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

Docencia impartida (periodo 2000 a 2004)

 • Matemàtiques I

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA DE BARCELONA

Docencia impartida (periodo 2003 a 2006)

 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Estadística

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MANRESA

Docència impartida (període 2000 a 2002)

 • Geoestadística

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA

Docencia impartida (periodo 1992 a actualidad)

 • Àlgebra
 • Càlcul
 • Estadística
 • Geoestadística
 • Ampliació de Matemàtiques